Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız;

SBM, sunmakta olduğu kritik ve teknolojik hizmetlerin küresel gelişim ile yasal gereklilikleri, ilgili mevzuat ve sözleşmelere uyumluluğu, paydaş beklentilerini dikkate alarak olağanüstü ve beklenmedik durumlar karşısında hiç etkilenmeden veya en az etki ile operasyonel devamlığını sürdürülmesi için Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemleri standartlarına uyum sağlamaktadır. Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemleri ile birlikte “Entegre Yönetim Sistemleri” veya “Yönetim Sistemleri” olarak anılacaktır.

Yönetim Sistemleri kapsamında;