Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), bilgi varlıklarının iş süreçleri ve fonksiyonları için çok önemli olduğunun bilinci ile;

Bilgi güvenliği politikası, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bilgisine erişen veya bilişim sistemlerini kullanan kişiler (çalışanlar, sistem yöneticileri veya sorumluları, kullanıcılar, denetçiler, sözleşmeli çalışanlar, tedarikçiler, üçüncü partiler vb. tüm yetki verilmiş/verilmemiş tüm özel ve tüzel kişiler) için geçerlidir.

SBM, aşağıda belirtilen konuların yerine getirilmesini sağlayacak mekanizmaları kurmaktadır:

Bilgi güvenliği politikası kapsamında, bilgi sistemlerinden kaynaklanan güvenlik risklerinin yeterli düzeyde yönetildiğinden emin olmak için, güvenlik kontrol süreci değerlendirmeye tabi tutulur ve uygunluğu onaylanır.